कवी-कट्टा

Editor Choice कवी-कट्टा

लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या मुलाचे ‘बाराखडी उद्योजकतेची’ या पुस्तकाचे पुण्यात प्रकाशन !

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२० जुलै) : लातूर जिल्ह्यातील सारसा या गावातील श्री.गोपाळराव बापूराव पवार यांचा मुलगा श्री.विजय गोपाळराव पवार लिखित ‘बाराखडी उद्योजकतेची’ या पुस्तकाचे प्रकाशन दि...

Read More

Featured

Advertisement 1

Advertisement 2

Advertisement 3

Advertisement

error: Content is protected !!