Google Ad
Editor Choice

असे असेल पिंपरी चिंचवड मनपाचे ३० ऑगस्ट चे कोविड-१९ लसीकरण! … पहा-कुठे मिळणार कोणाला कोणत्या ‘ लसीचा डोस

महाराष्ट्र 14 न्यूज , दि .२९ ऑगस्ट २०२१ : उद्या दि .३० / ०८ / २०२१ रोजी ‘ कोव्हिशिल्ड ‘ लसीचा वय १८ वर्षावरील सर्व लाभार्थीना पहिला व दुसरा डोस पहिल्या डोसनंतर ( १२ ते १६ आठवडयांच्या दरम्यान म्हणजे ८४ दिवसानंतर ते ११२ दिवसपर्यत ) हा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या खालील सर्व कोविड -१९ लसीकरण केंद्रावर देण्यात येईल . तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत दि .१० / ०८ / २०२१ पासून प्रामुख्याने वार्डनिहाय केंद्रीय KIOSK टोकन प्रणालीव्दारे कोविड -१ ९ लसीकरण करण्यात येत आहे . या अनुषंगाने नागरिकांनी KIOSK मशिनव्दारे घेतलेल्या टोकन नुसार आणि पिं . चिं . म . न . पा . मार्फत लसीकरणाबाबत एस.एम.एस. संदेश प्राप्त झालेल्या नागरिकांना खालील प्रमाणे पिं.चिं.म.न.पा लसीकरण केंद्रांवर लसीकरण करण्यात येईल .

Google Ad

तसेच उद्या दि .३० / ०८ / २०२१ रोजी ‘ कोव्हॅक्सिन ‘ लसीचा वय १८ वर्षावरील सर्व लाभार्थीना फक्त दुसरा डोस हा पहिल्या डोस नंतर २८ दिवस झालेल्या एकुण लाभार्थ्यांना खालील नमुद लसीकरण केंद्रावर देण्यात येईल .

* सर्व लाभार्थ्यांचे लसीकरण सकाळी -१०.०० ते सायं . ५.०० या कालावधीत करण्यात येईल . * कोविन अॅप वर नोंदणी करण्यासाठी दि .३० / ०८ / २०२१ सकाळी ८.०० वाजता स्लॉट बुकींग करण्यासाठी ओपन करण्यात येतील .

* पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्व लसीकरण केंद्रावर दिव्यांग , जेष्ठ नागरिक , तृतीयपंथी व पिं.चि.मनपा वार्ड निहाय केंद्रीय KIOSK टोकन प्रणाली नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांना लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात येईल .

* ज्या नागरिकांची ‘ कोव्हिशिल्ड ‘ व ‘ कोव्हॅक्सिन ‘ लसीचा दुसरा डोस निश्चित केलेले दिवस पूर्ण झालेनंतर ही बाकी आहे त्यांनी पिं.चि.मनपा वार्ड निहाय केंद्रीय KIOSK टोकन प्रणाली किंवा कोविन अपव्दारे ऑनलाईन स्लॉट बुकिंग करण्याची आवश्यकता नसून त्यांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्व लसीकरण केंद्रावर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन इन कोविन अप पध्दतीने लसीकरण करण्यात येईल .

तसेच स्तनदा व गरोदर महिलांचे कोविड -१९ लसीकरण करणेकामी उद्या दि .३० / ०८ / २०२१ रोजी खालील लसीकरण केंद्रावर काही डोस राखीव ठेवण्यात येत असून ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन इन कोविन ऍप या पध्दतीने लसीकरण करण्यात येईल .

Google Ad

About the author

Maharashtra14 News

56 Comments

Click here to post a comment

Featured

Advertisement 1

Advertisement 2

Advertisement 3

Advertisement

error: Content is protected !!